Dette er første artikel i en serie om basal indstilling af billedet på dit fladskærms TV.

Gennem 6 simple indstillinger når vi frem til det bedste billede som netop din skærm kan levere.

Du kan få det samlede overblik over artiklerne i serien her:

 1. Indstilling af fladskærms TV : Valg af billedindstilling (1/6)
 2. Indstilling af fladskærms TV : Indstilling af kontrast (2/6)
 3. Indstilling af fladskærms TV : Indstilling af lysstyrke – black level (3/6)
 4. Indstilling af fladskærms TV: Indstilling af farve (4/6)
 5. Indstilling af fladskærms TV: Indstilling af skarphed (5/6)
 6. Indstilling af fladskærms TV: Overscan, aspektratio
 7. Indstilling af fladskærms TV: LCD TV – baggrundsbelysning

Valg af billedindstilling.

Alle fladskærme er fra producentens side født med en række standardparametre for hvordan billedet ser ud. Afhængig af producent kan der være fra et par stykker og op til 10-12 forskellige valgmuligheder. Dehar ofte betegnelser som Normal, Standard, Film, Biograf, Levende, Dynamisk, Sport etc.

Vores målsætning er her at vælg den prædefinerede billedindstilling som er mest korrekt i forhold til de gældende standarder for video og filmproduktion.

Valget af denne billedindstilling er den vigtigste enkeltstående billedforbedring
du kan lave på dit TV. Afhængig af hvem du spørger vil den rette billedindstilling
få dig 70-95 % af vejen mod et fuldt kalibreret resultat.

De tilgængelig billedindstillinger kan naturligvis ændre sig lidt fra år til år for de forskellige mærker, men på baggrund af hundredvis af praktiske eksempler, målinger og kalibreringer af skærme, er det muligt at opstille nogle gode retningslinjer for hvilken indstilling som generelt er den bedste. Bemærk, at vi ved test her på bloggen altid angiver den anbefalede billedindstilling på baggrund af målinger.

Følgende er de standardindstillinger som generelt giver det mest korrekte billede for en række populære mærkevareskærme:

 • LG
  • THX (hvis TV understøtter dette)
  • Biograf (Cinema ved engelsk menu)
 • Panasonic
  • THX (hvis TV understøtter det
  • Biograf (Cinema ved engelsk menu)
  • Professionel1 eller Professionel2 (kræver aktivering i menuen)
 • Samsung
  • Film (Movie ved engelsk menu)
 • Sony
  • Personlig
  • Cinema
 • Pioneer
  • Film (Cinema ved engelsk menu)
  • Pure mode (KRP modeller)

Fremgår din skærms producent ikke ovenfor, er du velkommen til at lægge en kommentar med mærke og model for din fladskærm, så ser vi om vi kan finde en optimal billedindstilling til den.

Når du har skiftet billedindstilling til den mest korrekt, kan du fortsætte med artikel 2 – Indstilling af fladskærms TV : Indstilling af kontrast